Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Udskoling

Her i udskolingen er du medskaber i et læringsmiljø med dialog, indflydelse og åbent sind.  Det er vores ambition at øge din faglighed og vække nysgerrigheden gennem en undersøgende tilgang. Vi lever i en verden, der kræver mod til at være, den man er og turde begå fejl i vores stærke fællesskab. Derfor ønsker vi at give dig plads til personlig udvikling og danne dig til at stå stærkt i vores foranderlige verden.

Mellemtrin og FO Parkvej

På mellemtrinnet er vi engagerede og nærværende voksne, som understøtter børnenes kompetencer, herunder troen på dem selv og deres værd. Børnene udfordres både fagligt og socialt, så vi styrker deres læringskraft. Vi har stærke traditioner, som binder os sammen, og det er vi stolte af. Stranden, havnen og naturen omkring os bliver inddraget til oplevelser og faglige udflugter. Vores fokus er, at det enkelte barn oplever at være en del af et anerkendende fællesskab, hvor vedholdenhed, nysgerrighed og ansvar er i højsædet.

Blistrup skole og FO

​​​Blistrup skole er en lille landsbyskole med store rammer- tæt på skov og strand. Hos os er nærvær, ro, fællesskaber og tryghed en bærende værdi, der skaber sammenhæng og genkendelighed i børnenes hverdag.  Hos os er der rum og vilje til at skabe alsidig læring. Vores fantastiske fysiske rammer indbyder til leg, udforskning, bevægelse, nysgerrighed og stille fordybelse. På vores skole og FO kender alle voksne og børn hinanden, og sammen skaber vi hver dag et nærværende fællesskab, hvor der er plads til alle. Hos os bestræber alle sig på at styrke børnenes selvværd og livsmod.

Indskoling og FO Parkvej

Vores kultur i Indskolingen er baseret på følgende kerneværdier; Tillid, Trivsel, Ordentlighed og Samhørighed, hvilket kommer til udtryk i vores måde at være sammen med børnene og hinanden på, da vi ser ligeværd som en vigtig del af vores dagligdag.  Vi er én fælles samlet Indskoling, der tænker læring på tre planer. Ved at være den bedste udgave af os selv som personale vil vi sikre;  - Høj faglighed - Social trivsel - og Personlig Udvikling for alle børn og voksne i Indskolingen. 

Fønix og IV

Vi mener alle børn har ret til en tryg og god skoledag. Teamet omkring barnet sikrer tydelig struktur, rammer og succesoplevelser med særligt fokus på det faglige, personlige og sociale. I vores socialpædagogiske læringspraksis har vi fokus på at forene undervisning og behandling med fleksibilitet og tilpasset praksisorienteret projektarbejde. I dagligdagen tilpasser vi struktur og fysiske rammer for at tilgodese den enkelte og gruppens behov, med fokus på børnefællesskabet for at styrke sociale kompetencer. For at sikre børnenes trivsel og udvikling har vi et tæt samarbejde med vores interne PPR, og prioriterer et tæt forældresamarbejde. Gennem rummelighed og anerkendende positiv tilgang skaber vi de nødvendige rammer for faglig og personlig udvikling. Der er mulighed for inkluderende fællesskaber i almen, når det giver mening.

Skolestartere

Dit barn kan starte i Mini_FO allerede 01.04 2023

Pegepinden

Fire gange årligt udgives skolens skoleblad